DANIŞMANLIK

İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları, işveren ile çalışan veya potansiyel çalışanların ilişkilerini düzenleyen süreçlerin genel adı ve işletmelerde aynı adla anılan birimdir. Daha önce personel bölümü olarak devam takibi yani puantaj işlemi yapan insan kaynakları, günümüzde çeşitlenerek faaliyetlerini arttırmıştır. Personel alımı ile sınırlı olmayan birim alınan personeli doğru işe yönlendirmek ve performansına göre desteklemek durumundadır. Özellikle nitelikli personel konusunda şirketler personellere yatırım yapmakta ve personelin gelişmesini sağlamaktadır. Bu sürecin aktif olması durumunda şirketlerin sürdürülebilir büyümesi gerçekleşmektedir.

İK Planlaması

• İşe alım
• Performans yönetimi
• Ücret yönetimi
• Eğitim ve gelişim yöntemleri
• Yetenek yönetimi
• İşten çıkış süreci

İK Danışmanlığı

• İK planlama
• Görev tanımları
• İşe alım ve oryantasyon
• Özlük ve iş mevzuatı
• Takdir ve ödüllendirme
• Performans ve ücret yönetimi
• Eğitim ve gelişim
• İk politikası
• Çalıştay

KARİYER
OLANAKLARI