DANIŞMANLIK

Finans - Muhasebe

Şirketlerin sahip oldukları sermayelerin, faaliyet alanlarına ve hedeflerine uygun yapıda ve tutarda belirlenip, mevcut sermayenin verimli ve karlı finansal araçlarda değerlendirilmesi, firmanın sahip olduğu finansal kaynakların değerlendirilmesi konusunda firma ortak ve yetkililerini yönlendirmek ve bu konuda çalışmalar yapmak şirketimizin danışmanlık alanlarından birisidir.

Finansal Yönetim

• Finansal Check Up
• Kaynak yapısı yönetimi
• Banka ilişkileri ve Kredi yönetimi
• Rating raporu
• Uzun ve kısa dönemli planlama
• Şirket değerleme
• Finansal borç yönetimi
• Bilanço güçlendirme
• Proje finansmanı
• Halka arz danışmanlığı

Kurumsal Finans

• Satın alma-Birleşme
• Yatırım projesi analizi
• Finansal yapılandırma
• Risk değerlendirme
• Yeniden yapılandırma

İç Finansman

• Cari yönetimi
• Finansal raporlamalar
• Bütçeleme uygulamaları
• Risk yönetimi
 
Mali Danışmanlık
  • Bütçe ve raporlama hizmetleri
  • Müşavirlik hizmetleri
  • Personel Eğitim Desteği
  • Bordro süreç eğitimi
  • Teşvik hizmetleri
  • Muhasebe Denetimi
 

KARİYER
OLANAKLARI