DANIŞMANLIK

Denetim

Bağımsız Denetim, Şirketlerin mali tablolarının finansal raporlama standartları doğrultusunda incelenerek işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve gerçek şekilde gösterip göstermediği konusunda denetçi şirket tarafından görüş bildirmesini içerir. Denetçi görüşü firmanın mali durumunun görünürlüğünü daha güvenilir sunmakla beraber, şirketin paydaşlarına ve bilgi kullanıcılarına karşı daha şeffaf ve kurumsal olmasında etkilidir. Güvenilir finansal bilgi üretimi için, uluslararası muhasebe ve denetim standartları konusundaki deneyimlerimizi Türkiye'deki muhasebe uygulamalarına ilişkin bilgi birikimimiz ile birleştirerek müşterilerimize katma değer sağlayacak çözümler üretmekteyiz.

Genel Denetim

• Hata, hile ve usulsüzlük denetimi
• Mali tablo denetimi ve raporlanması
• UFRS raporlaması
• Mali analiz ve değerleme
• Uygunluk denetimi
• Faaliyet denetimi
• Muhasebe denetimi
• İç denetim
• Kurumsal raporlama
• Yasal denetim

Vergi Denetim ve Danışmanlığı

• Vergi, iade ve mahsup
• Vergi hukuku
• Vergi uyuşmazsızlıkları
• Teşvik, muafiyet, istisna ve tasdik hizmetleri
• Transfer fiyatlandırma ve örtülü sermaye
• Vergi planlama ve yapılandırma
• Servet ve varlık incelemesi
• Kurumsal vergi danışmanlığı

KARİYER
OLANAKLARI