HAKKIMIZDA

Hikayemiz

Sigorta

         Sigorta olarak verdiğimiz hizmetler özetle; tasarıdan uygulamaya şirketin mal varlıkları, gelirleri, yasal sorumlulukları ve mevcut insan gücü ile ilgili tüm risklerin tanımlanması, analizi, söz konusu risklerin şirket üzerindeki olumsuz etkilerinin kontrol altına alınarak mümkünse önlenmesi veya azaltılması ve kurumsal özkaynak ve nakit akışı gereksinimi dikkate alınarak riskin finanse edilmesi aşamalarını kapsar.

         Risk finansman yöntemi olarak sigortanın tercih edilmesi durumunda; geniş kapsamlı sigorta programları hazırlanır, sigorta piyasalarında plasmanı en elverişli koşullarda yapılır ve risklerin gelişimini yansıtacak şekilde uygulanır. Hizmetin devamında hasar konularında, sigortalıya hasar hizmetinin verilerek hasar dosyasının hazırlanmasına destek olmak ve hasarın sigorta şirketlerinden tahsili için gereken çalışmayı yapmak ve yürütmek de sorumlulukları arasındadır.

Danışmanlık

         15 Yıl boyunca Satış, Mali İşler, Pazarlama, Lojistik, İnsan kaynakları ve Bilgi Teknolojileri alanındaki tecrübelerimizi ve birikimlerimizi müşterilerimize aktarmak üzere Tiempos Eğitim ve Danışmanlık şirketini kurmuş bulunmaktayız. Bu departmanlardan her birinin kendine has zorluklarını ve sistemsel yapısını çok iyi bilmekteyiz. Şirketlerdeki bu departmanların tamamına yakın bir bölümünde tecrübe edinmiş olmamız, mevcut sorunların çözümü için hızlı aksiyon alabileceğimizi ve iş geliştirme anlamında da destek olabileceğimizi göstermektedir.

         Şirketlerin kurumsallaşması ve daha sistemli çalışması için şirketimiz tarafından danışmanlık desteği verilmektedir. Amacımız müşterilerimize akıl vermek değil, müşterilerimizin var olan hedeflerine en kısa zamanda, karlı ve sürdürülebilir bir yapıyla ulaşmalarını sağlamaktır.

         Konusunda uzman olduğumuz alanlarda direkt olarak şirketimiz, uzmanlık alanı dışında kalan konularda ise güçlü çözüm ortaklarımız ile müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

 

KARİYER
OLANAKLARI